denumire logo
DOMENII DE ACTIVITATE

DREPTUL SOCIETAR

PROFESIONALISM, PERSPICACITATE SI REZULTATE NOTABILE

servicii PMB

Dreptul societar este reprezentat de totalitatea normelor de drept care reglementeaza raporturile juridice ce au ca subiect principal societatile comerciale. Suntem specializati inclusiv in acest domeniu al dreptului societar.

Echipa noastra ofera consultanta juridica in privinta oricarui aspect legat de construirea, dezvoltarea sau suspendarea activitatii, dar si in cazul dizolvarii sau instrainarii unei societati comerciale.

Antreprenorii care infiinteaza o societate comerciala sau persoanele fizice care dezvolta un proiect social prin infiintarea de asociatii si fundatii beneficiaza de consultanta avocatilor nostri.

Lista completa a serviciilor pe care le oferim o gasiti mai jos:

REDACTARE

CONSULTANTA

INREGISTRARE

REPREZENTARE

CERTIFICARE

Redactare, modificare si/sau verificare, sub aspectul legalitatii, a actelor constitutive ale societatii, hotararilor adunarilor generale ordinare si/sau extraordinare ale actionarilor, hotararilor consiliului de administratie al societatii, deciziilor comitetului director;

Redactarea cererilor si efectuarea oricaror operatiuni necesare inscrierii mentiunilor in Registrul Comertului privind modificarea actelor constitutve ale societatii, hotararile adoptate de catre organele de conducere si/sau reprezentantii legali ai societatii, actele de cesiune, precum si orice alte operatiuni comerciale si de orice alta natura care trebuie mentionate in Registrul Comertului;

Redactarea cererilor si efectuarea oricaror operatiuni necesare in vederea obtinerii de inscrisuri si documente, de orice natura, din partea Oficiului National al Registrului Comertului, necesare CLIENTULUI (ex. Certificate Constatatoare, Copii certificate, Extrase de Registru, Istoric de Registru s.a.);

Opinii legale/juridice privind implicatiile legale determinate de actele sau faptele intreprinse si/sau ce urmeaza a fi intreprinse de catre CLIENT si/sau de catre organele sale de conducere si executie (ex. deschiderea de reprezentante comerciale, filiale, sucursale, sedii secundare, puncte de lucru, pe teritoriul Romaniei sau in strainatate; completarea obiectului de activitate al societatii si declararea activitatilor efectuate; modificarea structurii actionariatului sau a organelor de conducere si executie ale societatii s.a.);

Informari cu privire la modificarile legislative in domeniul dreptului societar si implicatiile acestora in desfasurarea activitatii si organizarea Societatii;

Inregistrarea mentiunilor in Registrul Actionarilor;

Reprezentarea in relatiile cu Oficiul National al Registrului Comertului;

Sustinerea cererilor, privind inregistrarea de mentiuni in Registrul Comertului, in fata Judecatorului delegat sau a Directorului O.R.C., precum si efectuarea oricaror acte sau operatiuni subsecvente (ex. Redactarea Notelor scrise, inocmirea de inscrisuri solicitate suplimentar, redactarea si certificarea declaratiilor solicitate s.a.)

Certificarea actelor constitutive ale societatii, hotararilor si/sau deciziilor adoptate de catre organele de conducere si executive ale CLIENTULUI, a actelor emise de catre reprezentantii legali ai CLIENTULUI etc.

DISCUTA CU UN AVOCAT

SUNTEM AICI CA SA TE AJUTAM PENTRU ORICE TIP DE PROBLEMA JURIDICA DIN VIATA TA

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, acceptati modul in care utilizam cookie-urile.  Mai multe detalii      X