denumire logo
DOMENII DE ACTIVITATE

CONSULTANTA

SERVICII DE CONSULTANTA JURIDICA DE CALITATE

Servicii de consultanta in domeniul managementului afacerii

Serviciile de consultanta in domeniul managementului afacerii vor fi acordate Clientului la solicitarea acestuia din urma, si vor privi urmatoarele activitati, enumerarea avand un caracter orientativ:

 • Propunerea de masuri privind reorganizarea si restructurarea departamentelor GSP;
 • Analizarea si propunerea de masuri in vederea optimizarii managemntului resurselor umane;
 • Analizarea si oferirea solutiilor optime in vederea promovarii si apararii intereselor comerciale ale Clientului in raporturile cu tertii si autoritatile publice;
 • Analizarea riscurilor de natura economica, comerciala si/sau juridica, determinate de activitatea Clientului, precum si propunerea de masuri in vederea diminuarii sau eliminarii acestora;
 • Propunerea de masuri in vederea optimizarii activitatii economico-financiare a Clientului;
 • Sustinerea si promovarea intereselor comerciale ale Clientului in raporturile sale cu tertii;
 • Identificarea riscurilor de natura juridica, comerciala si/sau fiscala, din activitatea Clientului si oferirea de solutii in vederea diminuarii sau inlaturarii acestora;
 • Asistenta pentru infintarea de societati comerciale, filiale, sucursale, sedii secundare, reprezentante comerciale;
 • Evaluarea bunurilor si echipamentelor, a terenurilor si cladirilor, a societatilor comerciale, in vederea realizarii de fuziuni si achizitii, vanzari, joint-ventures etc.;
 • Analiza proiectelor si a oportunitatilor de investitii si dezvoltare (studii de oportunitate, planuri de afaceri, studii de fezabilitate etc.;
 • Asistenta in managementul strategic (analiza-diagnosticul organizatiei; pregatirea strategiei organizatiei, inclusive prin oferirea de recomandari si planuri de implementare);
 • Definirea si implementarea proiectelor, sau managementul proiectelor deja implementate etc.

Servicii de consultanta in domeniul finante/banci/contabilitate

Serviciile de consultanta in domeniul financiar-contabil/banci, vor fi asigurate la cererea Clientului.
Asigurarea serviciilor de acest gen se va inscrie in sfera urmatoarelor activitati, fara a se limita la acestea:

 • Intocmirea si verificarea rapoartelor de expertiza contabila judiciare si/sau extrajudiciare;
 • Reprezentarea intereselor economice ale Beneficarului in fata bancilor si institutiilor bancare;
 • Analizarea ofertelor de creditare de pe piata bancara, raportat la necesitatile economico-financiare ale Clientului;
 • Propunerea de masuri pentru eficientizarea activitatii economico-financiare a Clientului etc.

Consultanta privind fondurile europene postaderare

Serviciile de consultanta in acest domeniu vor fi asigurate la cererea Clientului si vor cuprinde urmatoarele activitati:

 • Intocmirea planurilor de afaceri, a studiilor de fezabilitate, a proiectiilor si analizelor financiare, in vederea accesarii fondurilor europene nerambursabile;
 • Elaborarea proiectelor de investitii si consultanta in implementarea proiectului in conformitate cu metodologia de finantare a fondurilor structurale, pana la ultima cerere de plata;
 • Analiza elegibilitatii proiectelor si oferirea de recomandari/solutii; consultanta pentru obtinerea avizelor necesare;
 • Consultanta si asistenta la intocmirea documentatiei pentru obtinerea unui credit de cofinantare;
 • Intocmirea cererii de finantare;
 • Consultanta economica pe perioada implementarii (management de proiect);
 • Asistenta pentru semnarea contractului de finantare;
 • Organizarea procedurilor de achizitie si intocmirea dosareor de achzitie.

Consultanta in materia achizitiilor publice

 • Elaborarea documentelor de atribuire in functie de specificul procedurii (licitatie deschisa, restransa, negociere directa, dialog competitiv etc.;
 • Verificarea/conceperea documentelor de atribuire;
 • Asistenta Clientului in procedura de derulare a unui proiect PPP.
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, acceptati modul in care utilizam cookie-urile.  Mai multe detalii      X